BG | EN

Поздрав

1 Яков, слуга на Бога и на Господ Иисус Христос, изпраща поздрав на дванадесетте племена, разпръснати по света.

Вяра и мъдрост

2 Братя мои, когато изпаднете в разни изкушения, бъдете изпълнени с радост, 3тъй като знаете, че изпитанието на вашата вяра поражда търпение. 4Търпението обаче нека да води към нещо съвършено, за да бъдете съвършени и безукорни и да не изоставате в нищо.

5 Ако пък на някого от вас не достига мъдрост, нека измоли от Бога, Който дава на всички щедро и без укор, и ще му даде. 6Но да моли с вяра и никак да не се съмнява, защото онзи, който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и разлюлявана от вятъра. 7Нека такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа, 8тъй като двуличният човек е непостоянен във всичките си начинания.

Истинско и мнимо величие

9Унизеният брат да се хвали със своето въздигане, 10а богатият – със своето унижение, защото той ще премине като цвета на тревата: 11когато слънцето изгрее и с жегата си изсуши тревата, цветът ѝ вехне и хубостта на гледката изчезва; тъй ще погине и богатият в своите начинания.

Причина за изкушението

12Блажен е човекът, който търпи изкушение, защото след като устои на изпитанието, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на онези, които Го обичат.

13 Никой, когато е в изкушение, да не казва: „Бог ме изкушава.“ Защото Бог не се изкушава от зло, а и Сам не изкушава никого. 14Всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си страст. 15Сетне страстта зачева и ражда грях, а грехът, като съзрее, ражда смърт.

16Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя! 17Всяко добро дарение и всеки съвършен дар идва отгоре, от Твореца на небесните светила+, Който никога не се променя, нито пък помръква. 18Той ни роди по Своя воля чрез словото на истината, за да бъдем като първи плодове сред създанията Му.

Слушатели и последователи на учението

19 И тъй, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене и бавен на гняв. 20Защото човек в гнева си не постъпва според Божията правда. 21Затова отхвърлете всяка нечистота и неизказана злоба, за да приемете с кротост посаденото във вас учение, което може да спаси душите ви.

22 Изпълнявайте учението, а не бъдете само слушатели, които заблуждават себе си. 23Защото онзи, който слуша словото и не го изпълнява, той прилича на човек, който гледа собственото си лице в огледало: 24погледне се, отмине и веднага забравя как изглежда. 25Но който вникне в съвършения закон на свободата и пребъде в него, той не само слуша, за да забрави после, а е изпълнител на делото и той ще бъде блажен в начинанието си.

26 Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, той мами сърцето си и неговото благочестие е суетно. 27Чисто и непорочно благочестие пред Бог и Отец е това: да се грижиш за сираци и вдовици в техните страдания и да се пазиш неосквернен от света.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.