BG | EN

1Това ви казах, за да не се разколебаете във вярата си. 2Ще ви отлъчат от синагогите. Идва дори време, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че изпълнява дълга си пред Бога. 3Те ще постъпят така с вас, защото не познаха нито Отец, нито Мене. 4Но ви казах това, та когато настъпи времето, да си спомните, че съм ви казал. А отначало не ви казах това, защото бях с вас.

Делото на Светия Дух

5А сега отивам при Този, който Ме е изпратил, и никой от вас не ме пита: „Къде отиваш?“ 6Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви. 7Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си отида. Защото, ако не си отида, Утешителят няма да дойде при вас, а ако си отида, ще ви Го изпратя. 8И когато Той дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд: 9за грях, защото не вярват в Мене; 10за правда, защото Аз отивам при Моя Отец и няма повече да ме виждате; 11а за съд, защото князът на този свят е осъден.

12Имам още много да ви говоря, но сега не можете да го понесете. 13А когато дойде Той, Духът на истината, Той ще ви упъти към пълната истина. Защото няма да говори от Себе Си, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвестява бъдещето. 14Той ще прослави Мене, защото от Моето ще вземе и ще ви възвестява. 15Всичко, което има Отец, е Мое. Затова казах: „Той от Моето ще вземе и ще ви възвестява.“

Скръбта ще се обърне в радост

16Още малко и няма да Ме виждате. И след още малко пак ще Ме видите, защото отивам при Отец.“ 17Тогава някои от учениците Му се питаха помежду си: „Какво означава това, което ни каза: „Още малко и няма да Ме виждате. И след още малко пак ще Ме видите, защото отивам при Отец“?“ 18И си говореха: „Какво означава казаното: „Още малко“? Не знаем какво говори.“

19Иисус разбра, че те искат да Го попитат, и им рече: „За това ли се питате помежду си, което казах: „Още малко и няма да Ме виждате. И след още малко пак ще Ме видите?“ 20Истината, истината ви казвам: вие ще плачете и ще ридаете, а светът ще се радва. Вие ще се наскърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост. 21Жената, когато ражда, има болки, защото е дошъл часът ѝ. Но след като роди детето, от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на света. 22Така и вие сега сте изпълнени със скръб. Но Аз пак ще ви видя и ще се зарадват сърцата ви, и вашата радост никой няма да ви я отнеме.

23В този ден вие няма да Ме питате за нищо. Истината, истината ви казвам: каквото и да поискате от Отец в Мое име, Той ще ви даде. 24Досега нищо не сте искали в Мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

Иисус Христос победи света

25Всичко това ви говорих досега с притчи, но настъпва час, когато няма да ви говоря вече с притчи, а открито ще ви възвестя за Отец. 26В този ден ще помолите в Мое име и не ви казвам: „Аз ще помоля Отец за вас“, 27защото Сам Отец ви обича, понеже вие Ме обикнахте и повярвахте, че Аз съм излязъл от Бога. 28Излязох от Отец и дойдох на света. Сега напускам света и отивам при Отец.“

29Неговите ученици Му казаха: „Ето сега Ти говориш открито – без никаква притча. 30Сега разбираме, че знаеш всичко и няма нужда да Те пита някой. Поради това вярваме, че си излязъл от Бога.“ 31Иисус им отговори: „Дали вярвате сега? 32Ето настъпва час, и е дошъл вече, всички да се разбягате по домовете си и Мене Сам да Ме оставите. Но Аз не съм Сам, защото Отец е с Мене. 33Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света ще претърпите мъки, но смелост: Аз победих света.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.