BG | EN

Иисус Христос – истинската лоза

1„Аз съм истинската лоза и Моят Отец е лозарят. 2Той премахва всяка пръчка у Мене, която не дава плод, а всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. 3Вие вече сте чисти чрез учението, което ви проповядвах. 4Пребъдвайте в Мене и Аз – във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не е на лозата, тъй и вие, ако не сте съединени с Мене. 5Аз съм лозата, вие – пръчките; който е съединен с Мене и Аз – с него, той дава много плод, защото без Мене не можете да постигнете нищо. 6Ако някой не е съединен с Мене, бива изхвърлен навън както лозовата пръчка и изсъхва. Такива пръчки биват събирани и хвърляни в огън, където изгарят. 7Ако пребъдвате в Мене и словата Ми са живи у вас, тогава каквото и да желаете, искайте и ще ви бъде дадено. 8Моят Отец ще се прослави от това, ако вие принасяте много плод; и тогава ще бъдете Мои ученици.

Съвършената любов

9Както Отец Ме обикна, така и Аз ви обикнах. Пребъдете в Моята любов. 10Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Моя Отец и пребъдвам в любовта Му. 11Това ви говорих, за да ви изпълни Моята радост и радостта ви да бъде пълна. 12Тази е Моята заповед: да се обичате взаимно, както Аз ви обикнах. 13Няма любов, по-голяма от тази, човек да отдаде живота си за своите приятели. 14Вие сте ми приятели, ако изпълнявате всичко, което ви заповядвам. 15Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво прави господарят му. Нарекох ви приятели, защото ви известих всичко, което съм чул от Своя Отец. 16Не вие Мене избрахте, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света, да принасяте плод и плодът ви да бъде траен, та каквото и да поискате от Отец в Мое име, да ви даде. 17Това ви заповядвам: да се обичате взаимно.

Омразата на света към Христовите последователи

18Ако светът ви мрази, знайте, че първо Мене е намразил. 19Ако бяхте от света, светът щеше да ви обича като свои. А понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. 20Помнете думите, които Аз ви казах: „Слугата не стои по-високо от господаря си.“ Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако Моето учение спазиха, и вашето ще спазят. 21Но всичко това ще ви сторят заради Моето име, защото не познават Този, Който Ме е изпратил. 22Ако не бях дошъл и не бях им говорил, нямаше да имат грях. Но сега нямат извинение за греха си. 23Който мрази Мене, мрази и Моя Отец. 24Ако не бях извършил сред тях делата, които никой друг не е извършил, нямаше да имат грях. А сега те и видяха, и намразиха – и Мене, и Моя Отец. 25Но това стана, за да се сбъдне словото, писано в Закона им: „Намразиха Ме без причина.“

26А когато дойде Утешителят, Когото Аз ще ви изпратя от Отец, Духът на истината, Който изхожда от Отец, Той ще свидетелства за Мене, 27а и вие ще свидетелствате, понеже сте с Мене отначало.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.