BG | EN

Иисус Христос – Добрият пастир

1„Истината, истината ви казвам: този, който влиза в овчата кошара не през вратата, а прескача отдругаде, той е крадец и разбойник. 2А който влиза през вратата, пастир е на овцете. 3На него вратарят отваря и овцете слушат гласа му. Той зове овцете си по име и ги извежда. 4Когато изведе овцете си, върви пред тях и овцете вървят след него, понеже познават гласа му. 5След чужд човек не вървят, а бягат от него, понеже не познават гласа на чуждите.“ 6Иисус им каза тази притча, но те не разбраха за какво им говореше.

7Иисус отново им рече: „Истината, истината ви казвам: Аз съм вратата към овцете. 8Всички, които са идвали преди Мене, са крадци и разбойници. Но овцете не ги послушаха. 9Аз съм вратата. Който влезе през Мене, ще се спаси. Той ще влезе и ще излезе, и паша ще намери. 10Крадецът идва, само за да открадне, да заколи и да изтреби. Аз дойдох, за да имат живот, и то в изобилие.

11Аз съм Добрият пастир. Добрият пастир отдава живота си за овцете. 12А наемникът, който не е пастир и овцете не са негови, вижда, че идва вълкът, оставя овцете и бяга. А вълкът ги разграбва и разпръсва, 13защото той е наемник и не го е грижа за овцете.

14Аз съм Добрият пастир и познавам Своите Си, и Своите Ме познават. 15Както Отец познава Мене, тъй и Аз познавам Отец. И живота Си отдавам за овцете. 16Имам и други овце, които не са от тази кошара, и тях трябва да поведа. Те ще чуят гласа Ми и ще стане едно стадо с един Пастир.

17Затова Отец Ме обича, защото Аз отдавам живота Си, за да го получа пак. 18Никой не Ми го отнема, но Аз Сам по Своя воля го отдавам. Имам власт да го отдам и власт имам пак да го получа. Тази заповед получих от Моя Отец.“

19Заради тези думи пак избухна спор между юдеите. 20Много от тях казваха: „Бяс има и е обезумял. Защо Го слушате?“ 21Други казваха: „Това не са думи на бесен – може ли бяс да отваря очи на слепи?“

Иисус – Божий Син

22Беше зима и в Йерусалим се празнуваше празникът Обновление. 23Иисус се движеше из Соломоновия притвор на храма. 24Тогава юдеите Го заобиколиха и Му казаха: „Докога ще ни държиш в напрежение? Ако Ти си Христос, кажи ни открито.“ 25Иисус им отговори: „Казах ви, но не вярвате. Делата, които Аз върша в името на Своя Отец, те свидетелстват за Мене. 26Но вие не вярвате, понеже не сте от Моите овце, както ви казах. 27Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те вървят след Мене. 28Аз им давам вечен живот и те няма да погинат за вечни времена. Никой няма да ги грабне от ръката Ми. 29Моят Отец, Който Ми ги даде, е по-голям от всички. Никой не може да ги грабне от ръката на Моя Отец. 30Аз и Отец сме едно.“

31Тогава юдеите пак грабнаха камъни, за да Го убият. 32Иисус им отговори: „Много добри дела ви показах от Своя Отец. За кое от тези дела искате да ме убиете с камъни?“ 33Юдеите Му отговориха: „Не за добро дело искаме с камъни да Те убием, а за богохулство – за това, че Ти, бидейки човек, се правиш на Бог.“ 34Иисус им отговори: „Не е ли писано в Закона ви: „Аз рекох: богове сте“? 35Ако Той нарече богове онези, към които бе отправено Божието слово – а Писанието не може да се наруши, 36на Този ли сега, Когото Отец освети и изпрати в света, вие казвате: „Богохулстваш“, защото рекох: „Аз съм Божий Син“? 37Ако не върша делата на Своя Отец, не Ми вярвайте; 38ако пък ги върша, макар на Мене и да не вярвате, на делата повярвайте, за да разберете и да повярвате, че Отец е в Мене и Аз съм в Него.“ 39Тогава пак искаха да Го хванат. Но Той се измъкна от ръцете им 40и отново отиде отвъд Йордан, на мястото, където по-рано Йоан кръщаваше, и остана там. 41Мнозина дойдоха при Него и казваха: „Йоан наистина не извърши никакво чудо, но всичко, което каза за Него, беше вярно.“ 42И там мнозина повярваха в Него.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.