BG | EN

Грехът на Юдея е идолопоклонството, единственото упование е в Господа

1Грехът на Юдея е написан с желязно длето, с диамантено острие върху табличките на сърцето и върху роговете на жертвениците им. 2Затова като за свои деца си спомнят за своите жертвеници и ашерите си край зелените дървета, по високите хълмове. 3„Планино Моя в полето, ще предам на разграбване имота ти и всичките ти съкровища, също твоите свещени високи места, поради греха в твоите предели. 4И ти поради твоята вина ще престанеш да владееш наследството си, което ти дадох. И ще направя да робуваш на враговете си в страна, която не си познавала, защото разпалихте огъня на гнева Ми, който ще гори вечно.“

5Така казва Господ: „Проклет да е онзи човек, който се уповава на човек, и плът прави своя сила, и чието сърце се отклонява от Господа. 6И ще бъде като храст в пустинята, така че няма да види, когато дойде добро, но ще обитава на изсъхнали места в пустинята, в солена и ненаселена страна.

7Благословен да бъде онзи човек, който се уповава на Господа и чиято надежда е Господ. 8И ще бъде като дърво, засадено при вода, което навред разпростира корените си при поток, така че няма да се бои, когато настъпи пек, но листата му ще се зеленеят и няма да се бои в суша, нито ще престане да дава плод.

9Сърцето е лукаво повече от всичко и порочно – кой може да го разбере? 10Аз, Господ, подлагам на изпитание сърцето, изследвам вътрешностите, за да въздам на всеки според неговия път, според плода на делата му.

11Като яребица, която мъти, без да е снесла, такъв е и онзи, който придобива богатство с неправда. В средата на дните си ще бъде изоставен и при своя край ще бъде глупец.“

Молитва на пророка

12Йеремия каза: „Престолът на славата, възвишен от началото, е мястото на нашето светилище! 13Господи, надежда на Израил! Всички, които Те изоставят, ще бъдат посрамени. Онези, които отстъпват от Тебе, ще бъдат записани на пръст, защото изоставиха Господа, извора на живата вода.

14Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен; спаси ме и ще бъда спасен, защото Ти си моя слава. 15Ето те ми казват: „Къде е словото Господне? Нека дойде!“ 16Но аз не побягнах от пастирството и от това да не Те следвам, нито желаех скръбния ден. Ти знаеш! Това, което е излязло от устните ми, беше пред Твоето лице. 17Не бъди страшен за мене. Ти си мое прибежище в ден на бедствие.

Да се спазва съботната почивка

18Нека бъдат посрамени онези, които ме преследват, но аз да не се посрамя. Нека се ужасяват, но аз да не се ужасявам. Докарай върху тях ден на бедствие; сломи ги с двойна разруха!“

19Така ми каза Господ: „Иди и застани при портата на синовете на народа, през която влизат и излизат юдейските царе, и при всички йерусалимски порти 20и им кажи: „юдейски царе, слушайте словото на Господа, и всички от Юдея, и всички жители на Йерусалим, които влизате през тези порти! 21Така казва Господ: „Внимавайте за своя живот и не носете товар в съботен ден, не го внасяйте през йерусалимските порти 22и не изнасяйте товар от къщите си в съботен ден, и не извършвайте никаква работа, но освещавайте съботния ден, както заповядах на предците ви. 23А те не послушаха и не приклониха ухото си, но упорстваха, за да не слушат гласа Ми и да не приемат назидание!

24Но ако се вслушате внимателно в Мене – казва Господ – да не внасяте товар през портите на този град в съботен ден, но да пазите свят съботния ден и да не извършвате в него никаква работа, 25тогава ще влизат през портите на този град царе и князе, седящи на Давидовия престол, яздейки на колесници и на коне – те и техните сановници, мъжете от Юдея и йерусалимските жители. Тогава този град ще бъде обитаван вечно. 26И ще дойдат от градовете на Юдея и от йерусалимските околности, от Вениаминовата земя и от Шефела, от планинската област и от Негев, които носят жертви за всеизгаряния и други кръвни жертви, и хлебни приноси, и ливан, които донасят за благодарствени жертви в дома Господен. 27Но ако не Ме послушате да пазите свят съботния ден и да не носите товар, нито да влизате с такъв товар през йерусалимските порти, тогава ще запаля огън в портите му и той ще погълне йерусалимските палати, и няма да бъде угасен“.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.