BG | EN

Призив за вечен съюз

1О, всички вие, които сте жадни, елате при водата! И които нямате пари, елате, купувайте и яжте! Елате, купувайте вино и мляко без пари и без заплащане! 2Защо плащате пари за нещо, което не е хляб, но придобивката ви от това не ви е достатъчна? Чуйте Ме внимателно и яжте това, което е добро, и това ще ви достави голямо удоволствие. 3Послушайте Ме и елате при Мене! Чуйте и вие ще живеете! И ще сключа с вас вечен завет върху основата на милостите, обещани на Давид. 4Ето Аз определих него за свидетел на народите, за техен вожд и наставник. 5Ето ти ще призовеш народ, който не познаваш, и народ, който не те познава, ще побърза да дойде при тебе заради Господа, твоя Бог, и заради Светия Израилев, защото Той те прослави.

6Търсете Господа, сега можете да Го намерите! Призовавайте Го, сега е близо! 7Нека грешникът изостави пътя си и злодеят – помислите си, и ще се обърне към Господа, към нашия Бог, и Той ще се смили над него, защото е многомилостив. 8Защото Моите мисли не са ваши мисли и вашите пътища не са Мои пътища – казва Господ. 9Както небесата са по-високи от земята, така Моите пътища са по-възвишени от вашите пътища и мислите Ми – от вашите мисли. 10Защото както падат дъждът и снегът от небето и не се връщат там, а напояват земята и я правят способна да ражда и да се усилва, и тя дава семе на онзи, който сее, и хляб на онзи, който яде, 11така Моето слово, което излиза от устата Ми, не се връща при Мене празно, а извършва това, което искам, и обогатява онзи, при когото съм го изпратил.

12И ще излезете с радост, и ще бъдете водени с мир; планините и хълмовете ще възклицават пред вас от радост и всички дървета по полето ще ръкопляскат с ръце. 13Вместо трън ще израсте кипарис; вместо коприва ще израсте мирта. И това ще бъде за слава на Господа, за вечен спомен, който няма да изчезне.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.