BG | EN

Персийският цар Кир – проводник на Божия план

1Така казва Господ на Своя помазаник Кир, когото Аз държа за дясната ръка, за да покоря пред него народи и да разоръжа царе, за да се отварят пред него врати и порти да не се затварят: 2„Аз ще вървя пред тебе, ще изравнявам хълмовете, ще разбивам медните врати и ще троша железните лостове на крепостите. 3Ще предам на тебе пазените на тъмно съкровища и скритите богатства, за да разбереш, че Аз съм Господ, Бог Израилев, Който те призовавам по име. 4Аз те призовах по име, дадох ти почетно име, макар ти да не Ме познаваше, заради Своя служител Яков, заради Своя избраник Израил. 5Аз съм Господ, и няма друг; няма бог освен Мене. Аз те препасах, макар и да не Ме познаваше, 6за да разберат от изток до запад, че няма друг освен Мене; Аз съм Господ и няма друг.

Господ извършва чудни дела

7Аз създавам светлината и творя тъмнината, пораждам благополучие и причинявам бедствие. Аз съм Господ, Който прави всичко това. 8Нека небесата да росят отгоре и облаците да изливат благополучие! Земята да разкрие силата си и да принася блага, а същевременно да пониква справедливост. Аз, Господ, правя това.

9Горко на такъв, който спори със Създателя си. Глинен съд сред глинените съдове по земята! Ще каже ли глината на ваятеля си: „Какво правиш?“ И твоето произведение ще каже ли за тебе: „Липсва му умение“? 10Горко на онзи, който казва на баща си: „Защо си ме създал на света?“; а на майка си: „Защо си ме родила“?“ 11Така казва Господ, Всесвятият Господ на Израил, неговият Създател: „Ще Ме питате ли за бъдещето? Ще искате ли да Ми давате съвети за синовете Ми и за делата на ръцете Ми? 12Аз създадох земята и сътворих човечеството на нея. Аз със Своите ръце прострях небесата и устроих всички техни сили. 13Аз въздигнах Кир с благоволение и ще изравня всичките му пътища. Той отново ще построи Моя град и ще освободи Моя отведен в плен народ не срещу откуп, нито срещу дарове“ – казва Господ Вседържител.

Обръщането на езичниците към Господа

14Така казва Господ: „Печалбите на египтяните, както и търговските стоки на етиопците и на снажните савейци ще преминат към тебе и ще бъдат твои. Те ще те последват, във вериги ще дойдат, ще се поклонят пред тебе и молитвено ще изповядат: „Само ти имаш Бог и няма друг Бог.“ 15Наистина, Ти си Бог невидим, Бог Израилев, Спасител. 16Всички те ще бъдат посрамени и опозорени. Ще си отидат в срам и всички, които правят идоли. 17А Израил ще бъде спасен от Господа, избавен завинаги. Вие няма да бъдете посрамени и опозорени до вечни векове.

18Защото така казва Господ, Творец на небесата, Бог, Който създаде земята и Който я устрои; Който я утвърди; Който я сътвори не като пустош; Който я устрои така, че да бъде обитавана: „Аз съм Господ и няма друг.“ 19Аз не говорих тайно, нито на тъмно място някъде по земята, не казах на потомството на Яков: „Напразно Ме търсите.“ Аз съм Господ, Който говори справедливо, Който възвестява онова, което е истинно.

Господ е господар на Вселената

20Съберете се и пристъпете, приближете се всички, избягали от народите. Невежи са онези, които носят дървения си идол и се молят на божество, което не спасява. 21Обявете и кажете, като се посъветвате помежду си: „Кой е възвестил това от стари времена, кой го е казал отначало?“ Нали Аз, Господ? И няма друг Бог освен Мене – освен Мене няма справедлив Бог и Който да спасява.

22Обърнете се към Мене и ще бъдете спасени вие, от всички краища на земята, защото Аз съм Бог и няма друг. 23Кълна се в Себе Си: „От устата Ми излиза справедливо слово, дума неизменна, че пред Мене ще се преклони всяко племе, в Мене ще се кълне всеки език.“

24Ще се говори: „Само у Господа има справедливост и сила, при Него ще дойдат и ще се засрамят всички, които Му се противопоставят.“ 25Чрез Господа ще се постигне справедливост и ще бъде прославено цялото потомство на Израил.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.