BG | EN

Благослов за Израил

1„А сега слушай, Якове, Мой служителю, слушай и ти, Израилю, когото Аз избрах. 2Господ, Който те създаде и те устрои, Който ти помага от майчина утроба, казва така: „Не се бойте, служителю Мой, Якове, и ти, Израилю, когото Аз избрах. 3Ето Аз ще излея вода върху жадната земя и потоци – върху изсъхналата почва. Ще излея Духа Си върху твоето племе и благослова Си – върху рожбите ти. 4Те ще растат между тревата като тополи край водни потоци. 5Един ще каже: „Аз принадлежа на Господа.“ Друг ще се назове с името на Яков. Трети ще напише с ръката си: „Аз съм Притежание на Господа.“ И ще бъдат призовавани с името на Израил“.“

Бог е единствен, а божествата – нищожества

6Така казва Господ, Царят на Израил и негов Спасител, Господ Вседържител: „Аз съм първият, Аз съм и последният; освен Мене няма друг Бог. 7Кой е като Мене? Нека такъв се изяви, да възвести, да изложи пред Мене подред всичко случило се след времето, когато устроих вечния народ. Нека такива разгласят онова, което предстои да настъпи в бъдеще. 8Не се бойте и не се плашете. Нима не ти възвестих и не ти предсказах всичко това отдавна? Вие сте Мои свидетели. Има ли друг Бог освен Мене? Наистина няма друга скала. Друг аз не зная.

9Всички, които ваят идоли, са нищожни и любимите им божества са безполезни. Те самите са им свидетели за това: не виждат, нито разбират и затова ще бъдат посрамени. 10Който е направил божество и е излял идол, той не донася никаква полза. 11Всички негови съучастници ще бъдат посрамени, защото и самите ваятели на идоли са хора. Нека всички те се съберат и се явят пред Мене. Тогава те ще се уплашат и всички ще бъдат посрамени.

12Ковачът ваятел обработва желязото, раздухва жарта от въглища, оформя с чук изделието си, труди се над него с яката си ръка дотолкова, че изгладнява и се изнурява, не пие вода и изнемогва. 13Дърводелецът измерва с връв дървото, очертава го с островръх резец, после го обработва с длето и го заглажда. Така той прави фигура на мъж, хубав образ на човек, за да го постави в капището. 14Отсича си кедри, взема бор и дъб, които си избира измежду горските дървета, сади лаврово дърво, което расте благодарение на дъжда. 15И това служи на човека за горене и той го употребява да се топли, пали огън и пече хляб. И пак от него прави божество и му се покланя, прави идол и коленичи за молитва пред него. 16Част от дървото изгаря в огън, готви месо за ядене, пече си печено и яде до насита, а също се грее и казва: „Ех, стоплих се, усетих огън.“ 17А от остатъка на дървото прави божество, свой идол, коленичи за молитва пред него, покланя се и му се моли: „Избави ме, защото ти си мой бог.“

18Те не знаят, нито разбират. Очите им са затворени, така че да не могат да виждат, сърцата им са затворени, за да не разбират. 19И той не размишлява, нито има разбиране и разум, за да каже: „Изгорих на огъня половината от дървото и опекох хляб на жарта му, изпекох месо и ядох. Нима ще направя гнусота от останалото дърво? Нима ще се покланям на къс дърво?“ 20Той тича след пепел, измамното му сърце го заблуждава. Но той не може да спаси живота си и да каже: „Не е ли лъжлив образ това, което държа в дясната си ръка“?“

Бог – закрилник на Израил

21Помнете това, Якове и Израилю. Вие сте Мои служители. Аз ви създадох. Мой служител си ти, Израилю, няма да бъдеш забравен от Мене! 22Ще излича като мъгла беззаконията ти и като облак – твоите грехове. Върни се при Мене, защото Аз те освободих. 23Ликувай, небе, защото Господ извърши това. Възкликнете, земни дълбини. Запейте радостно, планини, гори и всички техни дървета, защото Господ освободи Яков и ще се прослави сред Израил.

24Така казва Господ, Който те спаси и Който определи предназначението ти още от майчината утроба: Аз съм Господ, Който създаде всичко. Аз Сам прострях небето и със силата Си разстлах земята. 25Аз осуетявам личбите на прорицателите и правя така, че да обезумяват магьосниците, Аз отхвърлям мъдреците и обръщам знанието им на глупост. 26Аз потвърждавам истинността на словото на Своя служител и изпълнявам възвестеното от Моите пратеници. Аз казвам за Йерусалим: „Ти ще бъдеш заселен“, и на градовете в Юдея: „Вие ще бъдете построени отново.“ И Аз ще възстановя развалините им. 27Аз съм, Който казвам на водната бездна: „Изсъхни!“ Аз казвам: „Аз ще пресуша реките ти.“ 28Аз съм, Който казвам за Кир: „Мой пастир!“ Той ще изпълни всичко, което пожелая, възвестявайки за Йерусалим: „Ти ще бъдеш отново съграден!“, и за храма: „Ти ще бъдеш възстановен!“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.