BG | EN

1Затова, като не повтаряме началните уроци от Христовото учение, да се стремим към съвършенство. Нека не започваме отново с поучения за отвръщане от безполезни дела и за вяра в Бога, 2за кръщения, за възлагане на ръце, за възкресяване на мъртви и за вечен съд. 3И ако Бог позволи, ще постигнем напредък.

4Защото онези, които са били просветени във вярата, вкусили са от небесния дар, получили са Светия Дух 5и след като са почувствали Божието слово, добротата на силите на идващия век, 6са отпаднали, не е възможно отново да бъдат обновени чрез покаяние, тъй като у себе си повторно разпъват Божия Син и Го опозоряват. 7Земята, която попива изливащия се често върху нея дъжд и ражда растения, полезни за онези, които я обработват, получава Божия благословия, 8но ражда ли тръни и бодили, тя е непотребна и я очаква проклятие; а накрая я опожаряват. 9Но ние, възлюбени, макар и да говорим така, сме убедени, че сте достойни за по-добри дела, които водят към спасение. 10Защото Бог не е несправедлив, та да забрави делото ви и любовта, която показахте към Него, като подпомагахте и подпомагате вярващите. 11Ние обаче желаем всеки от вас докрай да проявява еднакво усърдие, за да се сбъдне нашата надежда. 12Не бъдете лениви и подражавайте на онези, които чрез вяра и търпение наследяват каквото Бог е обещал.

Божието обещание е надеждно

13Когато Бог даваше обещание на Авраам, Той се закле в Себе Си, понеже нямаше по-висш от Него, в когото да се закълне, 14като каза: „Наистина ще те благословя и преблагословя, ще умножа и преумножа потомството ти.“ 15И така, Авраам, като прояви търпение докрай, получи обещаното. 16Хората се кълнат в името на по-висш от тях и клетвата е уверение, че се слага край на всички спорове. 17Затова Бог, когато искаше да покаже по-ясно Своята неизменна воля на наследниците на това, което им беше обещал, си послужи с клетва. 18Така че чрез две неотменими неща, обещание и клетва, за които не е възможно Бог да е излъгал, да имаме сигурна утеха ние, които потърсихме убежище при Него, за да се хванем здраво за предоставената ни надежда. 19Тя е за душата ни като сигурна и здрава котва, която достига до Светая Светих зад завесата на небесния храм, 20където Иисус е влязъл като предтеча за нас, като стана Първосвещеник за вечни времена според чина на Мелхиседек.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.