BG | EN

Десетте Божии заповеди

20:1-17; Вт. 5:6-21

1Тогава Бог изговори следните слова. Той каза:

2„Аз съм Господ, твоят Бог, Който те изведох от египетската земя, от дома на робите.

3Да нямаш други богове освен Мене.

4Не си прави кумир и никакво изображение на нещо, което е горе на небето, което е долу на земята и което е във водата под земята. 5Не трябва да им се кланяш и да им служиш. Защото Аз, Господ, Своят Бог, съм ревнив Бог, Който налага наказание за греха на бащите върху деца, внуци и правнуци при тези, които Ме мразят, 6но и Който показва милост към хиляди поколения от тези, които Ме обичат и спазват Моите заповеди.

7Не злоупотребявай с името на Господа, твоя Бог, защото Господ няма да остави ненаказан този, който злоупотребява с името Му.

8Помни съботния ден, за да го светиш; 9шест дена работи и върши всяка своя работа. 10А седмият ден е събота, посветена на Господа, твоя Бог. Не извършвай в него никаква работа нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито твоят добитък, нито чужденецът ти, който обитава в жилищата ти. 11Защото за шест дена Господ сътвори небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а в седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го обяви за свят.

12Почитай баща си и майка си, за да ти се продължат дните на земята, която Господ, твоят Бог, ти дава.

13Не убивай.

14Не прелюбодействай.

15Не кради.

16Не свидетелствай лъжливо против ближния си. 17Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти.“

18Целият народ гледаше и чуваше гръмовете, светкавиците, тръбния звук и димящата планина. Тогава народът се изплаши, ужаси се и застана надалеч. 19Те казаха на Мойсей: „Говори ти с нас, а ние ще слушаме. Но нека с нас не говори Бог, за да не умрем.“ 20Мойсей отговори на народа: „Не бойте се! Бог дойде само за да ви постави на изпитание и да пробуди у вас страх пред Него, за да не грешите.“ 21Така целият народ остана надалече, а Мойсей влезе в гъстия облак, където беше Бог.

Закон за жертвеника

22След това Господ каза на Мойсей: „Кажи на израилтяните: „Вие сами видяхте, че Аз говорих с вас от небето. 23Не правете пред Мене сребърни божества, нито златни божества си правете. 24Ти Ми направи жертвеник от земна пръст – принасяй на него своите всеизгаряния и мирните си жертви, овците и воловете си; на всяко място, където ще направя да се възпоменава името Ми, ще дойда при тебе и ще те благословя. 25Ако Ми изградиш жертвеник от камъни, не го зидай от квадратно дялани камъни, защото щом ги обработваш с длетото си, ще ги оскверниш. 26Не трябва да се изкачваш по стъпала към жертвеника Ми, за да не се открие голотата ти на него“.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.