BG | EN

Служението на апостол Павел сред езичниците

1Ето защо аз, Павел, съм в окови заради Иисус Христос в полза на вас, езичниците. 2Вие сте чули за разпоредбата на Божията благодат, дадена ми за вас, 3че чрез откровение Бог ми възвести тайната, както по-горе ви писах накратко. 4Когато четете това, можете да проумеете как съм вникнал в тайната на Христос, 5която не беше известена на хората от предишните поколения, както сега се откри на светите Му апостоли и пророци чрез Духа. 6Това стана, за да бъдат езичниците сънаследници, съставящи части на едно и също тяло и съпричастни на Божието обещание – чрез Иисус Христос с благовестието, 7чрез което станах служител с благодатния дар на Бога, даден ми чрез действието на Неговата сила.

8На мене, най-малкия от всички вярващи, беше дадена тази благодат – да благовестя на езичниците за неизследимото Христово богатство 9и да изясня на всички в какво се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове у Бога, Който създаде всичко чрез Иисус Христос, 10та многообразната премъдрост на Бога сега да стане чрез Църквата известна на небесните началства и сили, 11по предвечното определение, което Той е осъществил чрез Иисус Христос, нашия Господ, 12благодарение на Когото имаме дръзновение с увереност да се доближаваме до Бога чрез вярата в Него. 13Затова ви моля да не падате духом пред моите скърби за вас, които са за ваша слава.

Апостолска молитва за Христова любов

14Затова прекланям колене пред Отеца на нашия Господ Иисус Христос, 15от Когото получава име всеки род на небесата и на земята, 16за да ви даде, според богатството на Своята слава, крепко да се утвърдите вътре в самите себе си чрез Неговия Дух 17и Христос да се всели в сърцата ви чрез вярата, та вкоренени в любовта 18и върху нейната основа, заедно с всички вярващи да проумеете ширината, дължината, дълбочината и височината, 19въобще да узнаете любовта на Христос, която превъзхожда знанието, за да се изпълните с всичката Божия пълнота.

20А на Този, Който чрез действащата у нас сила може да извърши много повече от всичко, за което молим или помисляме, 21на Него да бъде слава в Църквата чрез Иисус Христос – във всички родове за вечни времена. Амин.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.