BG | EN

Даниил и трима младежи, негови сънародници в двореца на Навуходоносор

1През третата година от управлението на юдейския цар Йоаким вавилонският цар Навуходоносор потегли към Йерусалим и го обсади. 2Господ предаде под негова власт юдейския цар Йоаким, както и част от съдовете на Божия дом. Той ги отнесе в земята Сенаар в дома на своите богове и ги постави в съкровищницата на боговете си.

3Тогава царят заповяда на Асфеназ, началник на царедворците му, да доведе няколко от израилските младежи от царски произход или поне от благородно потекло. 4Те трябваше да бъдат без никакъв телесен недостатък, красиви на вид, притежаващи мъдрост, разбиращи от науки, способни да служат в царските палати, за да се обучават на халдейски книги и език. 5Царят им определи за всеки ден храна от царската трапеза, както и вино, което сам пиеше. Те трябваше да бъдат обучавани три години и тогава да постъпят на служба при царя. 6Измежду тях юдеи бяха Даниил, Анания, Мисаил и Азария. 7Началникът на царедворците им даде други имена: на Даниил – Валтасар, на Анания – Седрах, на Мисаил – Мисах и на Азария – Авденаго.

8Даниил реши в себе си да не се осквернява с ястията, които бяха определени от царя, и с виното, което царят пиеше. Затова той помоли началника на царедворците да не го принуждава да се осквернява. 9Бог направи така, че Даниил да намери благоволение и милост у началника на царедворците. 10Но началникът на царедворците каза на Даниил: „Боя се от господаря си, царя, който ви определи храната и питието. Той може да намери, че изглеждате по-слабовати, отколкото младежите, ваши връстници. Така вие ще изложите главата ми на опасност пред царя.“ 11Тогава Даниил каза на възпитателя, на когото началникът на царедворците бе поверил Даниил, Анания, Мисаил и Азария: 12„Направи опит над служителите си в продължение на десет дена: нека ни дават растителна храна и вода за пиене. 13После сравни как изглеждаме ние и онези младежи, които се хранят от царската храна, а след това постъпи със служителите си, както намериш за добре.“ 14Възпитателят възприе това предложение и направи опит с тях в продължение на десет дена. 15След десетте дена те изглеждаха по-здрави и по-пълни от всички онези младежи, които се хранеха с царските ястия. 16Оттогава възпитателят отнемаше тяхното ястие и виното за пиене, а на тях даваше само растителна храна. 17Затова Бог надари тези четирима младежи със знание и разбиране на всяка книга и мъдрост, а на Даниил даде освен това дарба да разбира всякакви видения и сънища.

18След като приключи времето, което царят беше определил да въведат младежите в двореца, началникът на царедворците ги представи пред Навуходоносор. 19Царят беседва с тях и намери, че Даниил, Анания, Мисаил и Азария превъзхождат всички младежи. Така те постъпиха на служба при царя. 20Всеки път, когато царят ги питаше за неща, за които се изискваха мъдрост и разум, намираше ги за десет пъти по-добри от всички вълшебници и гадатели, които живееха в цялото му царство. 21Така Даниил доживя до първата година от управлението на цар Кир.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.