BG | EN

Поздрав и благослов

1Павел, по Божия воля апостол на Иисус Христос, и брат Тимотей 2до вярващите в Колоса, които са верни братя в името на Христос: благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

Благодарност към Бога за колосяните

3Благодарим на Бога и Отец на нашия Господ Иисус Христос винаги, когато се молим за вас, 4понеже чухме за вашата вяра в Иисус Христос и за любовта ви към всички вярващи, 5заради надеждата, която ви е отредена на небесата. За нея вие по-преди чухте от истинското слово на благовестието, 6което стигна до вас: то принася плод и расте по цял свят, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат, 7както се и научихте от Епафрас, нашия възлюбен сътрудник, който е за вас верен Христов служител 8и ни извести за вашата любов, дадена от Духа.

Молитвата на апостола за колосяните

9Затова и ние не преставаме да се молим за вас от деня, когато чухме това, и да молим от Бога да се изпълните с познание на волята Му в пълна премъдрост и духовно разбиране, 10та да постъпвате достойно за Господа, напълно според Неговата воля. Принасяйте плодове от добри дела и се усъвършенствайте в познаването на Бога, 11като се укрепвате с цялата сила на Неговата величествена мощ за съвършено търпение и постоянство, като с радост 12благодарите на Бога и Отец, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината, 13избави ни от властта на тъмнината и ни пресели в царството на възлюбения Си Син. 14Чрез Него ние имаме изкупление – прошка на греховете.

Възхвала на величието на Иисус Христос

15Той е образ на невидимия Бог, роден преди всяко творение, 16понеже чрез Него е създадено всичко на небесата и на земята: видимо и невидимо; било престоли, било господства, било началства, било власти – всичко чрез Него и за Него е сътворено. 17Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи. 18И Той е глава на тялото, тоест на църквата; Той е началото, първороден сред мъртвите, за да има във всичко първенство. 19Защото Отец благоволи у Него да се всели цялата божествена пълнота 20и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като въдвори мир чрез Неговата кръв, пролята на кръста.

21Също и вас, които някога бяхте чужди на Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела, 22сега Той ви примири чрез смъртта на Своето тленно тяло, за да ви представи святи, непорочни и безукорни пред Себе Си. 23Вие само трябва да пребъдвате във вярата твърди и непоклатими и да не се поколебаете в надеждата на проповядваното на всяко поднебесно творение благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.

Служението на апостола

24Сега се радвам в страданията си за вас и допълвам недостига от Христови мъки в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата, 25на която аз станах служител по Божие поръчение, което ми бе възложено заради вас – да възвестявам Божието слово в пълнота, 26което е тайната, скрита от векове и от поколения, а сега открита на вярващите в Него. 27На тях Бог пожела да разкрие какво е богатството на тази славна тайна сред езичниците – именно, че във вас е Христос, упованието за славата. 28Него ние възвестяваме, като наставляваме всички хора и ги поучаваме с цялата мъдрост, която ни е дадена, за да ги представим всички съвършени чрез Иисус Христос. 29За това се трудя и се подвизавам според Неговата сила, която мощно действа в мене.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.