BG | EN

Копнеж за вечното отечество

1Знаем, че когато се разруши земното ни жилище – тялото, ще получим от Бога друг дом на небето – жилище неръкотворно, вечно. 2Затова сега стенем, като очакваме с трепет да се нанесем в новото си небесно жилище. 3И ако се облечем, няма да сме голи. 4Наистина, докато сме в това тяло, стенем обременени. Затова не искаме просто да се съблечем, а да се облечем в небесното тяло, та смъртното да се погълне от живота. 5А Онзи, Който ни подготви за това, е Бог; Той ни даде като залог и Духа. 6И така, нека бъдем дръзновени и да знаем, че докато живеем в това тяло, ние сме далече от Господа. 7Защото ние постъпваме според вярата, а не според това, което виждаме. 8Но имаме дръзновение и предпочитаме по-скоро да се отделим от тялото си и да се преселим при Господа. 9Затова и нашият стремеж е да сме Му приятни – било когато живеем в тяло, било когато се отделяме от него. 10Защото всички ние трябва да се явим пред съда на Христос и всеки да получи заслуженото според доброто или злото, което е извършил с тялото си.

Помирение с Бога чрез Христос

11Като знаем колко е страшно пришествието на Господа, убеждаваме хората. Бог ни знае добре, а се надявам и вие да ни познавате. 12Не ви се изтъкваме отново, но ви даваме повод да се гордеете с нас и да имате какво да възразите на онези, които се гордеят с външни неща, а не с вътрешни качества. 13Защото, ако изглеждаме не на себе си, то е заради Бога; ако пък сме с ума си, то е заради вас. 14Христовата любов ни заставя да размислим върху това, че щом един е умрял за всички, следователно всички са умрели. 15А Той умря за всички, така че живите да живеят вече не за себе си, а за Онзи, Който умря и възкръсна заради тях. 16Така и ние вече не преценяваме никого по човешки. И ако някога гледахме на Христос по човешки, вече не гледаме на Него така. 17И тъй, който принадлежи на Христос, той е ново създание. Древното премина – всичко стана ново. 18И всичко това е от Бога, Който ни помири със Себе Си чрез Иисус Христос и ни даде да служим на помирението. 19Защото Бог беше Този, Който чрез Христос помири света със Себе Си, без да вменява на хората прегрешенията им, и ни повери словото на помирението. 20Ние действаме като посланици на Христос, сякаш Бог ви увещава чрез нас; молим ви заради Христос – помирете се с Бога! 21Бог заради нас натовари с целия грях Този, Който не знаеше какво е грях, за да получим чрез Него оправдаване пред Бога.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.