BG | EN

Поздрав

1Павел, Силван и Тимотей до църквата в Солун, която е на Бог Отец и на Господ Иисус Христос: благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

Животът и вярата на солунските християни

2Благодарим винаги на Бога за всички вас, като ви споменаваме в нашите молитви и 3непрестанно си припомняме пред Бога и нашия Отец делата на вашата вяра, действената ви любов и твърдата ви надежда в нашия Господ Иисус Христос. 4Възлюбени от Бога братя, знаем, че сте избирани от Него, 5защото нашето благовестие достигна до вас не чрез слово, но и чрез сила, и чрез Светия Дух, и с пълна убеденост. Знаете как се държахме във вашата среда заради вас. 6И вие последвахте нашия пример и този на Господа, като при много страдания приехте словото с радост, която идва от Светия Дух. 7Така станахте образец за всички вярващи в Македония и в Ахая. 8От вас прозвуча словото на Господа не само в Македония и Ахая, но и навсякъде се разнесе вестта за вашата вяра. Затова няма нужда ние да говорим нещо повече за вас, 9защото самите вярващи говорят за нас как ни приехте, когато дойдохме при вас, и как от идолите към Бога се обърнахте, за да служите на живия и истински Бог 10и да очаквате от небесата Иисус – Неговия Син, Когото Той възкреси от мъртвите и Който ни спасява от идващия гняв.

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.