BG | EN

Поздрав и благослов

1Павел, по Божия воля призован за апостол на Иисус Христос, и брат Состен – 2до Божията църква в Коринт, до осветените чрез Иисус Христос, призовани да бъдат святи, както и до всички онези, които призовават името на нашия Господ Иисус Христос на всяко място у тях и у нас. 3Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос!

4Благодаря на своя Бог винаги за вас заради Божията благодат, която ви е дарена чрез Иисус Христос, 5защото чрез Него се обогатихте във всичко – във всяко слово и във всяко познание, 6след като свидетелството за Христос се утвърди у вас, 7така че вие не се лишавате от никакъв дар, докато очаквате да се открие нашият Господ Иисус Христос. 8Той ще ви даде и твърдост докрай, за да бъдете безукорни в деня на нашия Господ Иисус Христос. 9Бог, Който ви е призовал за общуване с Неговия Син Иисус Христос, нашия Господ, е верен на обещанията Си.

Разцепления в Църквата на Коринт

10Моля ви, братя, в името на нашия Господ Иисус Христос, да говорите всички едно и също, за да няма сред вас разцепления, а да бъдете свързани в един дух и в една мисъл. 11Защото узнах за вас, братя мои, от близките на Хлоя, че между вас има раздори. 12Имам предвид това, че всеки от вас казва: „Аз съм на Павел“; „Аз пък съм на Аполос“; „Аз съм на Кифа“; „Аз пък съм на Христос“. 13Нима Христос е разделен? Нима Павел бе разпънат за вас? Или в името на Павел се кръстихте? 14Благодаря на Бога, че не съм кръстил никого от вас освен Крисп и Гай, 15за да не каже някой, че съм кръщавал в мое име. 16Кръстих също и семейството на Стефана̀с, а дали съм кръстил и друг някого, не ми идва на ум. 17Христос обаче ме изпрати не да кръщавам, а да проповядвам благовестието, и то не с думи на човешка мъдрост, за да не се обезсмисли Христовата жертва на кръста.

Христос е Божията мъдрост и сила

18Наистина, словото за кръста е безумие за онези, които вървят към гибел, но е Божия сила за нас, които се стремим към спасението. 19Защото писано е: „Ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните.“ 20Къде е мъдрецът? Къде е книжовникът? Къде е онзи, който изследва този век? Не показа ли Бог, че мъдростта на този свят е безумие? 21И понеже светът чрез своята мъдрост не позна Бога в Божията мъдрост, Бог реши да спаси вярващите с безумието на проповедта. 22Защото и юдеите искат знамения, и елините търсят мъдрост, 23ние обаче проповядваме за разпънатия Христос, Който за юдеите е съблазън, за елините – безумие, 24но за самите призовани, както юдеи, така и елини, Той е Христос – Божия сила и Божия мъдрост. 25Защото онова, което изглежда безумие у Бога, е по-мъдро от човешката мъдрост, и онова, което изглежда слабост у Бога, е по-силно от човешката сила.

26Погледнете, братя, какви сте вие, призованите: по човешки погледнато, не са много мъдрите сред вас, нито силните, нито благородните. 27Но Бог избра онова, което е безумно в този свят, за да посрами мъдрите; Бог избра онова, което е слабо в този свят, за да посрами силните; 28Бог избра онова, което е долно и презряно в този свят и което е нищо, за да съсипе онова, което е нещо, 29така че никой човек да не се хвали пред Бога. 30Благодарение на Него и вие сте във вярата в Иисус Христос, Който стана нашата мъдрост от Бога, справедливост, освещаване и изкупление, 31така че, както е писано, „който се хвали, с Господа да се хвали.“

Bulgarian.bible използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.